• Regulamin wypożyczalni szkolnej

   • 24.11.2016 20:00
   • Regulamin wypożyczalni szkolnej
    w Szkole Podstawowej nr 20
    im.ks.Jana Twardowskiego

     
   • 1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i opiekunowie prawni uczniów naszej  szkoły.

    2.Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

    3.Jednorazowo wolno wypożyczyć 3 książki, w tym jedną lekturę na okres dwóch tygodni.

    4.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a biblioteka nie ma na nią zamówienia, może uzyskać przedłużenie terminu.

    5.O zaginięciu książki należy zawiadomić nauczyciela bibliotekarza.

    6.Ksiażkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić, względnie ofiarować w zamian inną , uznaną przez    bibliotekarza za równowartościową.

    7.Wypożyczone książki należy szanować.

    8.Po otrzymaniu książki należy ją przejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.

    9.Podczas wypożyczania książek obowiązuje cisza.

    10.Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.

     

   • Wróć do listy artykułów