Regulamin wypożyczalni szkolnej

Regulamin wypożyczalni szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 20
im.ks.Jana Twardowskiego

 

1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i opiekunowie prawni uczniów naszej  szkoły.

2.Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

3.Jednorazowo wolno wypożyczyć 3 książki, w tym jedną lekturę na okres dwóch tygodni.

4.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a biblioteka nie ma na nią zamówienia, może uzyskać przedłużenie terminu.

5.O zaginięciu książki należy zawiadomić nauczyciela bibliotekarza.

6.Ksiażkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić, względnie ofiarować w zamian inną , uznaną przez    bibliotekarza za równowartościową.

7.Wypożyczone książki należy szanować.

8.Po otrzymaniu książki należy ją przejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.

9.Podczas wypożyczania książek obowiązuje cisza.

10.Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć