Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Informacjie

 

 

Komunikat       z dn. 6.05.2020r.

Szanowni Państwo,

emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

Uprzejmie informuję, że w okresie 01.06.2020r. – 15.06.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne z ZFŚS wraz z wnioskiem, proszę dostarczyć aktualną decyzją ZUS o wysokości otrzymywanej emerytury, renty z uwzględnieniem ostatniej waloryzacji.

Z uwagi na stan epidemiczny wnioski wraz z decyzją ZUS można przesyłać:

 1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły :
  Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
  70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
 2. Pocztą elektroniczną
  Zeskanowany wniosek wraz z decyzją ZUS
  Adres email:
  sp20@miasto.szczecin.pl
 3. Dostarczyć osobiście i złożyć w zaklejonej kopercie w dyżurce szkoły.

Z poważaniem,
Zbigniew Mytkowski
Dyrektor szkoły

 

Druk do pobrania:

Wniosek o świadczenie z ZFŚS w SP20RODO: Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć