• 21.09.2020

  Moduł Dla uczniów i rodziców został zmodyfikowany. Zamieszczono regulamin oceniania zachowania.

 • WITAJ SZKOŁO 2020-2021

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WITAJ SZKOŁO 2020-2021.

 • Harmonogram zebrań z rodzicami

  we wrześniu 2020r.

  harmonogram_zebran_z_rodzicami.pdf​​​​​​​​​​​​​​

 • Logowanie do aplikacji Librus

  Szanowni Państwo od 1 września 2020r. posługujemy się nowym dziennikiem elektronicznym firmy Librus

  Instrukcja logowania do aplikacji Librus: https://pe.szczecin.pl/chapter_201233.asp

  Instrukcja uruchamiania aplikacji mobilnej: https://pe.szczecin.pl/chapter_201489.asp

   

 • PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW 0 PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

  1. Odbiór druków o przyznanie stypendiów szkolnych w portierni szkoły – wejście „A” od 04.09.2020

  2. Wzory wniosków oraz wszelkie aktualne informacje na temat kryterium dochodowego oraz niezbędnych dokumentów zawarte są na stronie BIP UM http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp  (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto)

  3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły do 14.09.2020, umieścić w  skrzynce na dokumenty w portierni szkoły – wejście „A”.

  4. Pracownik szkoły dostarczy wypełnione, kompletne druki do UM.

  5. W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogami szkoły.

 • PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

  Bożena Sajewicz  odziały klasowe V- VIII,  mail b-sajewicz@wp.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

  Iwona Sondej – Ciszewska odziały klasowe 0 – IV, mail ivetivet@interia.pl, tel. 91 4 821 621 wewn. 2

  PONIEDZIAŁEK:               12:45 – 17:15 -  I.Sondej – Ciszewska

  WTOREK:                          08:00 – 12:00 – B.Sajewicz

  ŚRODA:                             08:45 – 12:45 -  I. Sondej – Ciszewska

  CZWARTEK:                     10:45 – 12:15 – I.Sondej – Ciszewska

                                            12:00 – 16:00 – B. Sajewicz

  PIĄTEK:                             08:45 – 10:45 – B. Sajewicz

   

  Konsultacje z pedagogiem szkolnym po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym  ustaleniu terminu.

 • ŚWIETLICA - NABÓR

  Informujemy, że wszyscy uczniowie, których rodzice uaktualnili godziny pobytu dziecka w świetlicy zostali przyjęci. Bardzo prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka. Listy dzieci udostępnione zostaną wychowawcom klas.

 • Podręczniki do religii w r.szk. 2020/2021

 • Listy klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

 • Główne założenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20

  obowiązujące od 1 września 2020r. na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS

  1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
  2. Pracę dydaktyczno – wychowawczą w systemie stacjonarnym  mogą wykonywać wyłącznie nauczyciele zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
  3. Pracownicy administracji i obsługi mogą wykonywać swoje obowiązki, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
  4. W szkole obowiązuję zachowanie reżimu sanitarnego: mycie rąk, dezynfekowanie rąk, posiadanie maseczek ochronnych na nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. Posiadanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe dla uczniów klas IV-VIII, wchodzących na teren szkoły oraz przebywających podczas przerw na korytarzach.
  5. Wszystkie pomieszczenia szkolne będą dezynfekowane zgodnie z zaleceniami GIS.
  6. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się karty monitorowania utrzymania  czystości i czynności dezynfekcyjnych
  7. W szkole funkcjonują trzy wejścia: główne A ( klasy IV -VI), B ( oddział 0, edukacja wczesnoszkolna), wejście C (klasy VII – VIII).
  8. Poza wydzielonymi strefami wspólnym (przedsionek przy portierni – wejście A, przedsionek przy wejściu B) obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren szkoły, zakaz dotyczy rodziców i innych osób.
  9. Załatwienie spraw odbywa się drogą elektroniczną i poprzez skrzynkę w przedsionku portierni.
  10. Do odwołania obowiązuje zakaz używania szafek uczniowskich.
  11. Obiady dla uczniów będą wydawane zgodnie z zaleceniami GIS: oddział przedszkolny od 01.09.2020r, klasy I-VIII od 03.09.2020r.
  12. Zajęcia wychowani fizycznego odbywać się będą głównie na dworze. Używany w sali sprzęt sportowy każdorazowo będzie odkażany. Uczniów korzystających z sali obowiązuje bezwzględne posiadanie butów zmiennych.
  13. Rodzice wszystkich uczniów szkoły zobowiązani są w terminie do 02.09. 2020r. podać wychowawcy klasy aktualne telefony kontaktowe.
  14. Stoliki w salach będą ustawione w taki sposób, by zapewnić bezpieczny dystans.
  15. Do dnia 03.09.2020r. należy podać dokładne godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej.
  16. Uczniów przebywających w świetlicy obowiązuję posiadanie maseczek ochronnych.
  17. Na terenie szkoły znajduje się pomieszczenie – izolatorium.
  18. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły - od 01.09.2020r. znajdują się w regulaminach:

  - regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego,

  - regulamin funkcjonowania oddziałów edukacji wczesnoszkolnej,

  - regulamin świetlicy,

  - regulamin przerw międzylekcyjnych,

  - regulamin dyżurów nauczycielskich,

  - regulamin stołówki,

  - regulamin zajęć wychowania fizycznego,

  - regulamin pracowni informatycznej,

  - regulamin biblioteki,

   -regulamin zajęć pozalekcyjnych.

  Znajomość powyższych regulaminów obowiązuje nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, uczniów, rodziców.

  Regulaminy znajdują się na stronie internetowej szkoły, w drzwiach wejściowych, oraz w gablocie dyrektora szkoły.

   

  Treść regulaminów:

 • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

  Godzina 9:00          

  1.      klasa 1a   - Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B                        

  2.      klasa 1b   -  Uroczyste rozpoczęcie na placu przed wejściem B    

   

  Godzina 10:00

  1.      klasa 2a     -      sala 23

  2.      klasa 2b      -    sala 24

   

  Godzina 11:00

  1.      klasa 3a      -     sala 23

  2.      klasa 3b      -     sala 24

   

  Godzina 8:30

  1.      klasa 4a     -      sala 7  

  2.      klasa 4b     -      sala 8

  3.      klasa 5a     -      sala 5

   

  Godzina 9:30

  1.      klasa 6a      -     sala 7

  2.      klasa 6b      -     sala 8

   

  Godzina 10:30

  1.      klasa 7a      -     sala 7

  2.      klasa 7b     -      sala 8

  3.      klasa 7c     -      sala 5

   

  Godzina 11:30

  1.      klasa 8a     -      sala 7

  2.      klasa 8b     -      sala 8

 • Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych (oddział "0")

  28.08.2020 nastąpiła zmiana wyprawki

  Do oddziału przedszkolnego obowiązuje wyłącznie wejście B.

  Dnia 1 września 2020r. oddział przedszkolny będzie funkcjonował według stałego trybu pracy, w godzinach 6:30-16.30.

  Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00 (godziny obowiązkowe).

  Rodzice proszeni są pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce o pobranie (druk w szatni) i wypełnienie następujących dokumentów: dane osobowe dziecka, oświadczenie o odbiorze dziecka i wrzucenie ich do wyznaczonego pojemnika.

 • Informacje dla rodziców klas pierwszych w r.szk. 2020/2021

  Test predyspozycji językowych do klasy z poszerzonym j. angielskim    i wyprawka szkolna

  W dniach 26 i 27 sierpnia 2020r. (środa i czwartek) odbędzie się w szkole badanie predyspozycji językowych uczniów klas pierwszych, chętnych do klasy językowej Ia. Dzieci przychodzą z jednym z rodziców w godz. od 15:00 do 18:00 i wchodzą wg kolejności przyjścia.

  Prosimy, żeby w dniu 26.08 przyszli uczniowie, którch nazwiska zaczynają się od A do L, a w dniu 27.08 –  od M do Ż. 

  Badanie predyspozycji językowych będzie odbywało się w s. 26 (parter) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prosimy, aby uczniowie mieli swój ołówek.

 • Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty!

  W dniu 31.07.2020r. (piątek) w szkole będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty -  według poniższego harmonogramu:

  godz. 11:00 – klasa 8a – wejście główne do szkoły

  godz. 12:00 – klasa 8b – wejście główne do szkoły

                                    

  Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

  1. Uczniowie, lub rodzice ucznia (obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w przypadku rodzica) zgłaszają się do szkoły o wyznaczonej godzinie.
  2. Przed wydaniem zaświadczenia należy zdezynfekować dłonie.
  3. W trakcie pobytu w szkole należy zasłonić usta i nos maseczką.
  4. Przed wejściem do szkoły i podczas pobytu w szkole obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
  5. Podpis potwierdzający odbiór zaświadczenia należy wykonać własnym długopisem.
 • Zapisy do świetlicy 2020/2021

  Szanowni Państwo,

  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, na nowy rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie będzie do pobrania w portierni szkoły od dnia zakończenia roku szkolnego. Można też ją pobrać ze strony. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do dnia 24.08.2020.

  Godziny pracy świetlicy szkolnej pozostają bez zmian (06:30 – 17:00).

 • Podziękowania od klasy 5b

 • Informacja dla rodziców uczniów klas VIII o terminie odbioru kart zdrowia od pani pielęgniarki

  W dniu  01.07.2020r.  w godzinach 9:00 - 12:00 należy odebrać karty zdrowia od pielęgniarki szkolnej. Karty odbierają rodzice, jeśli rodzic nie może, to kartę może odebrać uczeń z upoważnieniem od rodzica lub opiekuna.

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Szanowni Państwo, 26 czerwca uczniowie naszej szkoły kończą rok szkolny, uczniów klas VIII żegnamy na zawsze. Resort edukacji  decyzję o formie zakończenia roku szkolnego pozostawił dyrektorom szkół. Myślę, że  nie chcemy ograniczyć tego ważnego wydarzenia do biurokratycznej czynności, odebrania świadectwa i złożeniu podpisu w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy nie chcą odbierać świadectwa według poniższego planu będą mogli odbierać świadectwa indywidualnie u wychowawcy klasy.

  Dyrektor Szkoły

  Zbigniew Mytkowski

 • Bezpieczne wakacje 2020

  Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dla dzieci, rodziców, organizatorów wypoczynku dotyczące WAKACJI 2020. Zapraszamy do zapoznania się z nimi: 

 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

  Szanowni Państwo,

  Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

  Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć