• Plan pracy świetlicy

   • 14.10.2017 21:05
   •  
    PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
    ŚWIETLICY SZKOLNEJ
    NA ROK SZKOLNY 2017/2018

     
    Szkoła Podstawowa nr 20
    im. ks. Jana Twardowskiego
    w Szczecinie
     

     
   •  

     

     

    ZADANIA NA ROK SZKOLNY:

    1. Integracja dzieci.

    2. Nauka tolerancji i akceptacji drugiego człowieka.

    3. Kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej.

    4. Zdobywanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów rówieśniczych.

    5. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie koleżeńskiej podczas wspólnej zabawy.

    6. Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym na świetlicy przed i po lekcjach.

    7. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

    8. Zapobieganie agresji i przemocy.

    9. Kształtowanie postaw społecznych.

    10. Wychowanie prorodzinne. Prawidłowe relacje dzieci z rodzicami.

    11. Propagowanie zdrowego trybu życia.

    12. Pomoc w nauce.

    13. Zapoznanie z różnymi sposobami spędzania wolnego czasu.

    14. Integracja grupy poprzez organizowanie imprez.

    15. Współpraca z rodzicami i szkołą.

    16. Wspieranie twórczej aktywności dzieci.

    17. Umożliwienie kontaktów dzieci ze sztuką.

    18. Kształtowanie ekspresji scenicznej.

    19. Edukacja regionalna.

    20. Ruch i rekreacja.

    21. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

    22. Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.

    23. Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju.

    24. Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.

    25. Pogłębienie, rozszerzenie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

    26. Rozwijanie zdolności recytatorskich, wokalnych i tanecznych.

    27. Przyzwyczajenie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

    28. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

    29. Poznawanie tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej.

    30. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną.

     

     

    PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

    ŚWIETLICY SZKOLNEJ  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

     

    TYDZIEŃ

    CYKL TEMATYCZNY

    ZAJĘCIA UMYSŁOWE

    ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

    ZAJĘCIA RUCHOWE

    ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

                                                                                                                                                                          

     

     

                                                                                                                       WRZESIEŃ

     

     

     

     

    I

     

     

     

    WITAJ SZKOŁO, WITAJ ŚWIETLICO

     

     

     

     

     

     

    • Witaj szkoło, witaj świetlico-wzajemna prezentacja dzieci i wychowawcy,

    • Kim jestem, co lubię…-rozmowy

    • Zapoznanie dzieci z pomieszczeniami szkoły (sekretariat, gabinet pielęgniarki, stołówka, szatnia)

    • Co zrobimy, aby nasza świetlica była dla nas drugim domem?- burza mózgów

    • Wspólne ustalenie zasad zachowania się w świetlicy, dyskusja nad poszczególnymi zasadami, zapis regulaminu

    •Swobodna pogadanka na temat : „Nie czyń drugiemu co Tobie nie miłe”

    •Starszy brat-Starsza siostra – otaczamy opieką najmłodszych kolegów i koleżanki oraz pomagamy im poczuć się komfortowo w świetlicy.

     

     

    •Moje uczucia związane z powrotem do szkoły – ekspresja plastyczna.

    •Samodzielne wykonanie wizytówek – technika dowolna.

    •Świetlica moich marzeń- wycinanka.

    •Podarunek dla kolegi – wykonanie figurki z masy solnej.

    •Wykonanie plakatu – regulamin świetlicy szkolnej.

     

     

     

     

    Zabawy i gry integrujące grupę np. „Rzeźba”,

    „ Poznajmy się”,

    „ Dokończ słowo”.

    •Zabawy ruchowe orient-porządkowe-   sprawne

    ustawianie się.

    •Zabawy integrujące:

    „Jak masz na imię",„Nazywam się i lubię",„Moje prawe miejsce jest

    puste,„Puszczam iskierkę do..."

    •Zabawy ruchowe na boisku szkolnym

     

     

    •Śpiewanie piosenek

    poznanych w ubiegłym roku.

    •Nauka zabaw ruchowych: „Dyrygent”,

    „ Ciepło-zimno „

    „ Lampa –nos „

    •Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek przy muzyce.

    •Zabawy ruchowe ze śpiewem

    •Tańce integracyjne

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    II

     

    ŻEGNAJCIE WAKACJE

     

     

     

     

    •Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Próby pisania opowiadania o swojej najciekawszej przygodzie.

    •Zapoznanie z mapą Polski - wspólne odszukanie wakacyjnych miejscowości, oznaczenie na "wakacyjnej mapie Polski".

    •Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek - zabawa słowem. •Mój najwspanialszy dzień wakacji i mój wymarzony dzień wakacji-drama, ekspresja twórcza

    •Wakacyjne pamiątki-wyobrażenie sobie i opisywanie przedmiotów

     

     

     

    • "Wspomnienie z wakacji" z wykorzystaniem naturalnych materiałów takich jak : piasek, patyczki, trawa, kwiaty.

    •Pociąg z pocztówek

    „ Gdzie byliśmy”

    •Konkurs plastyczny:

    „Pocztówka z wakacji”

    •Tworzymy album ze zdjęciami – wykonanie albumów z wakacyjnych zdjęć dzieci

    •Zorganizowanie wystawy prac dzieci  pt.: „Skarby

    z wakacji”

     

     

     

    •Zabawy orientacyjno – porządkowe „Kolory”, ”Pająk i muchy”.

    •Zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku szkolny.

    •Zabawa ruchowa "Wyścigi ślimaków

    •Zabawa w poszukiwanie

    przedmiotów ukrytych w sali.

    •Rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych- Czarodziejski worek

     

     

     

     

    Słuchanie piosenki:

    „ Żegnaj lato na rok".

    •Zabawy ruchowe

    ze śpiewem

    • Tańca integracyjne.

    •Pląsy przy muzyce.

    •Zabawy ze śpiewem

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    III

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DBAM O SWOJE BEZPECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Wypadek w drodze do szkoły. Niebezpieczne zabawy odgrywanie scenek, Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze ze szkoły i do szkoły.

    •Rozsypanka słowno - obrazkowa nt.: Jakie to znaki? - praca w zespołach

    •"Bezpieczeństwo na drodze" - scenki rodzajowe. Praca z książeczką ”.

    •Pogadanka na temat zachowania uczniów w różnych sytuacjach.

    Omówienie historyjki obrazkowej „Bezpieczne zabawy dzieci”.

     

     

     

    • Moja droga do szkoły – makieta.

    •Wykonanie plakatu : „Telefony alarmowe”

    •Kolorowanie znaków drogowych (kl. I). Wykonanie stojących znaków drogowych (kl. II i III).

    •Wykonanie historyjki obrazkowej „Bezpieczne zabawy dzieci”.

    •Sygnalizator

    świetlny" - wycinanie według szablonu,

    naklejanie kolorowych świateł.

     •Bądź przezorny na drodze -konkurs

     

     

     

    •Zabawy ruchowe: "idź, stój", "raz, dwa, trzy", "statek"- ekspresja ruchowa.

    •Zgaduj – zgadula – Czy znam znaki drogowe

     •Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Będę kierowcą

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Zabawa

    rytmiczna „Bądź ostrożny na ulicy"-

    prawidłowa reakcja na sygnał wzrokowy

    •Zabawy w ruch uliczny „ Na skrzyżowaniu” –reakcja na sygnały muzyczne.

    •Zabawa muzyczno-ruchowa

    „ Pojazdy i piesi”.

    •Zabawa rytmiczna „Zaczarowane światła”

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    IV

    KULTURA ŻYCIA CODZIENNEGO

    • Pogadanka n/ t powiedzenia „ Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania.

    • Jak należy się zachowywać-wyszukiwanie na obrazkach scen ilustrujących prawidłowe zachowanie.

    •Pantomima-odgrywanie scenek prezentujących właściwe i negatywne formy zachowania

    •Przygotowanie się do imienin – nakrywanie do stołu. Umiejętność zachowania się podczas posiłku.

     

    •Wykonanie plakatów promujących zasady kulturalnego zachowania się podczas codziennych sytuacji

    • Samodzielne wykonanie zaproszeń na wybraną przez dzieci okazje ( imieniny, urodziny itd. ) Kolorowa zastawa stołowa – technika dowolna

    •Wycinanie i ozdabianie serwetek z papieru

    •Zabawa: "Chodzone przyjęcie"

    • Ćwiczenia równowagi   „ Kelner z tacą”

    Zabawy ruchowe na boisku szkolnym

     •Zabawy ruchowo-naśladowcze

    Taniec Szczęśliwców- dzieci tańczą „Tarantelę

    •Zabawy w kole ze śpiewem: „ Karuzela”, „ Ojciec Wirgiliusz”, „ Nie chcę Cię”

    •Zabawa taneczna z gazetami „ Taniec

    Zulusów

     

    PAŹDZIERNIK

     

     

     

     

    I

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AGRESJA-STANOWCZE NIE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Pogadanka n/t umiejętności dobierania słów i żartów, tak aby nie raniły uczuć innych osób.” Pisownia zwrotów grzecznościowych

    •Rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Dlaczego warto być miłym – burza mózgów

    §Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „Kartki złości”. „Słoneczko przyjemności” na podstawie książki R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji

    •Czytanie przez nauczyciela „Bajki w walce z agresją

     

     

    •Wykonanie plakatów życzliwości.

    •„Kolorowy świat”

    malowanie farbami.

    •„ W co zaczarujesz swoją dłoń”- obmyślanie fantastycznych wyobrażeń na bazie obserwowanej ręki.

     

     

     

     

     

    •Zabawa "Pozytywne myślenie”.

    •Ćwiczenia interakcyjne np. „ Kiedy jestem wściekły...” ,

    •Gra w „ Dwa ognie”.

    •Ćwiczenia wyciszenia wg P. Wilsona

    • Zabawa ruchowa

    „ Wszyscy , którzy”

     

     

     

     

     

     

    •Zabawy ze śpiewem np.

    ” Rolnik sam w dolinie”

    •Zapoznanie z piosenką

    „ Jak to miło być miłym”.

    •Zabawy odprężające dla dzieci”

    •Zabawa przy muzyce „Usłysz mnie i znajdź mnie”.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    II

    DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

     

    • Wypowiedzi  n/t pracowników  szkoły - praca w zespołach

    • Mój wymarzony nauczyciel-wypisywanie cech, konkurs w grupach

    •„ Nauczyciel” zabawa polegająca na wcieleniu się w postać nauczyciela.

    •„Bukiet dla Pani”- technika dowolna

    •Portret nauczyciela.

     •Laurki dla naszej Pani- technika wykonania dowolna

    •Tulipan dla Pani-wykonany technika origami.

    •Wykonanie upominków dla pracowników szkoły.

    •Zabawa ruchowa

    „ Kalambury”

    • Zabawy ruchowe na

    świeżym powietrzu –

    skakanki, piłki i lula –

    hop

    •zabawy :„kamień”, „motyl”, „nakręcane zabawki

     

     

    •Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej pt.

    ” Uśmiechnięty order”.

    •Nauka piosenki pt. „Dzień Nauczyciela” i „Nasza Pani

    •Konkurs poznanych

    piosenek

    •Improwizacje

    melodyczne życzeń

    dla pani.

    •Rozwiązywanie zagadek słuchowych

    III

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NIEPEŁNOSPRAWNI-  NAPRAWDĘ INNI?

    •Czy niepełnosprawny znaczy gorszy? -burza mózgów

    •Rozmowa na temat zachowania wobec osób niepełnosprawnych.

    •Uzupełnianie niedokończonych zdań np.

    Osoba niepełnosprawna kojarzy mi się ..Niepełnosprawność traktuję jako ...

    Największą barierą dla osoby niepełnosprawnej jest ...Przyjaźń z osobą niepełnosprawną ...

    W nawiązaniu kontaktu z osobą niepełnosprawną najbardziej przeszkadza mi….

     •Czytanie bajki terapeutycznej o tematyce niepełnosprawności.

     

    •Konkurs plastyczny „niepełnosprawność w oczach dziecka”

    •Tworzenie ilustracji do bajki terapeutycznej przeczytanej przez nauczyciela.

    •Tworzenie plakatu: Jak przekonać ludzi, że osoba niepełnosprawna może być partnerem w nauce, pracy, zabawie. Prezentacja prac na forum.

     

    Zabawa ruchowa:

    „Znajdź swojego partnera”

    • Zabawa ruchowa

    „ Wszyscy , którzy”

    •Zabawy rzutne: do celu i na odległość np.

    szyszkami, żołędziami,

    kasztanami (zachowanie                      bezpieczeństwa

    • Zabawy dydaktyczne – domino ortograficzne, skojarzenia

     

     

     

     

     

    •Muzykoterapia- zabawy przy muzyce:

    – śpiewanie piosenek o jesieni, przyrodzie-„kamień”, „motyl”, „nakręcane zabawki”

    • Zajęcia muzyczne

    • Zabawy ruchowe z elementami tańca

    • Relaksacja przy muzyce

     

     

    IV

    Z MATEMATYKA ZA PAN BRAT

    • Układamy wiersze o tematyce matematycznej

    •Sudoku- moja nowa pasja

    •Rozgrywki warcabowe i szachowe

    •Konstruowanie gier matematycznych- praca grupowa

    • Konkurs na mistrza łamigłówek matematycznych

    • Rusz głową – krzyżówki, szarady, rebusy
     

     

     

     

    •Cyferki wyklejane metodą wydzieranki

    • Ozdabianie plansz do skonstruowanych gier matematycznych

    Origami – sztuka z papieru.
    • Praca indywidualna – „Wyczaruj obrazek z figur geometrycznych”
     

     

    . Zabawa ruchowa „Sałatka figurowa”

    •Zabawy ruchowe przy muzyce

    • Zabawy towarzyskie:

    „Talar"„Wędrująca maskotka"„Pierścionek"

    „Otwarty krąg".

    •Zabawy i gry stolikowe

    •Zabawa „ Magiczny worek”

     

     

     

    •Muzykoterapia- zabawy przy muzyce:

    -„kamień”, „motyl”, „nakręcane zabawki

    Powtórzenie znanych

    piosenek o jesieni„ Jesienny kujawiaczek" „Idzie jesień

    • Zabawy ruchowo-naśladowcze:

     „ Jesienne listki",  „Bukiety z liści", „Wiatr i liście" „Spadające kasztany", „Korale jarzębinowe

     

    LISTOPAD

     

     

     

     

    I

    PAMIĘTAMY O PRZESZŁOSCI

     

     

     

    •Święto Zmarłych- słuchanie wierszy, opowiadań, poezji.  Poznanie tradycji związanych z tym świętem.

    • Miejsca pamięci narodowej w naszym mieście.

    • Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny-wypisywanie różnic.

    • Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego. Poznanie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy żołnierza.

    • Obrzędy Halloween dawniej i dziś, w Polsce i na świecie.

    Skąd się wzięła tradycja Halloween i czym są Dziady

     •Impreza świetlicowa „ Bal potwora”

                                         

     

    Cmentarze Polskie na świecie - malowanie świecą.

    •Wykonanie lampionu

    • Zaduszkowe płomyki-witraż

    •Ramka na zdjęcie – kartka z rodzinnego albumu.

    •Cisza jest krucha – ćwiczenie koncentracji.

    •Zabawa dydaktyczna „ Co robi czarodziej?”

    • Zabawy :Wędrująca maskotka, ,Znajdź swój kolor, Chodzi lisek koło drogi

     

     

     

     

     

     

    •Deszczowa orkiestra

    •Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce Mozarta.

    • Słuchanie muzyki poważnej

    II

    MOJA OJCZYZNA-POLSKA

    • Poszukiwanie w literaturze informacji na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

    •Gawęda na temat: „Historii odzyskania niepodległości

    przez Polskę po 123 lalach zaborów-Wyjaśnienie

    znaczenia symboliki święta.

    •Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem "POLSKA". •Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy "być patriotą" ?

    •Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi

     

    Orzeł- wypełnianie

    konturu: plastelina.

    wydzieranka lub

    bibułkowymi

    kuleczkami.

    •Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.

    •Wykonanie

    chorągiewek biało-

    czerwonych

    •Wydarzenie lub postać historyczna-konkurs plastyczny.

    •Zabawy orientacyjno – porządkowe „Dogoń lisa”.

    •Gra ręczna do odwróconych ramek.

    Zabawa z echem.

    Ćwiczenia wyciszenia wg

    P. Wilsona

    Zabawy w wojsko-

    musztra: komendy:

    baczność, spocznij.

    zwroty, padnij, czołgaj

    się itp.

     

    •Słuchanie pieśni i melodii żołnierskich i patriotycznych- Echa Ojczyzny.

    •Nauka słów i melodii Hymnu Państwowego.

     

    III

     

    ŚWIAT BAŚNI I

    BAJEK

     

     

    •Pogadanka na temat:

    „ Z książką odkrywamy tajemnice świata"

    • Dlaczego warto czytać ksiązki-burza mózgów

    • Słuchanie bajek H. CH. Andersena oraz braci J. W. Grimm i tworzenie do nich własnych zakończeń

    •Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni. •Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła (tytułu bajki, bohater).

    •Impreza świetlicowa

    „ Podróż do bajkowego świata”.

    •Najładniej opowiedziana bajka-konkurs

    •Projektowanie okładki ulubionej baśni – technika dowolna

    Plakat  reklamowy wybranej przeczytanej książki.

    • Zaczarowany domek – wycinanie, naklejanie

    • Ozdabianie wizytówki dla swojego misia

    • Moja ulubiona zabawka- technika dowolna

    •Zabawa w teatrzyk – kukiełki, pacynki

    •Zabawa z misiem wg instruktażu nauczycielki - „ Misiowy masaż”
    do słów rymowanki.

    Roztańczone misie -zabawa taneczna do piosenki „Kubuś Puchatek”

    •Konkurencje ruchowe np: Krzyś ciągnie misia-ciągnięcie za nogi partnera zabawy,
    „ Baryłka miodu” - dziecko zbiera rozrzucone woreczki(baryłki miodu),
    „Skoki tygryska”

    •Zabawy rytmiczne przy muzyce i piosenkach z filmu „Akademia Pana Kleksa”.

    • „ Lista przebojów"- słuchanie nagrań ulubionych przebojów

    na podstawie zagadek muzycznych.

    Słuchanie z kasety magnetofonowej bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

     

    IV.

    KATARZYNKI I ANDRZEJKI

     

    PRZYGOTOWANIE DO FESTYNU

    • Zapoznanie dzieci z opowiadaniem „ Andrzejkowe Katarzynki”. Andrzejki i Katarzynki-podobieństwa i różnice.

    •Słuchanie opowiadań o zwyczajach andrzejkowych

    • Pogadanka n/t „ Tradycje andrzejkowe”

    • Bal andrzejkowy połączony z wróżbami i konkursami- przepowiednie

    przyszłości”

     

    •Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb

    •Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony

    •Magiczne kluczyki otwierające drzwi do łatwiejszego życia – technika dowolna

    -• Wykonanie ozdób na festyn świąteczny: choinki, kartki świąteczne,

     

     

     

    •Zabawy ruchowe „ Złap mój cień”, „Koguciki”.

    •Zabawy:

    „Berek” „Gonitwa"

    „Zaprzęgi” „Lawina"

    „Kto pierwszy"

    Gra - Parking wyrazów

    •Nauka piosenki „ Andrzeju, Andrzeju”

    • Zabawy  taneczne

     przy muzyce„Miotlarz”

    • Układy taneczne: korowody, kółeczka,

    węże, mosty itp.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    GRUDZIEŃ

     

     

     

     

     

     

    I

    GRUDNIOWE TRADYCJE - MIKOŁAJKI

    • Zapoznanie z historyczną postacią św. Biskupa Mikołaja w oparciu o tekst

    B. Malińskiego pt: „Święty Mikołaj"- pogadanka z dziećmi jak i kiedy zrodziła się tradycja  Mikołajek

    • Rozmowa na temat: „Pamiętamy, aby sprawić  przyjemność

    naszym bliskim.

    • Pisanie listów do św. Mikołaja

    • Burza mózgów”- sposoby przekazywania sobie

    upominków

    • Mikołajkowy konkurs- labirynt, łamigłówki, rebusy, zagadki

    • Mikołajkowa loteria fantowa

     

    Mój Święty Mikołaj”

    portret techniką collage.

    • Worek św. Mikołaja-

    rysowanie prezentów.

    które dzieci dostały od

    Mikołaja

    • Wykonanie ozdób na kiermasz: choinki, kartki świąteczne,

    Tutka na Mikołajki-praca przestrzenna

    • Przygotowanie losów na loterię

    • „Dziadek Mróz”

    z papieru – praca w grupach

    •Choinkowe marzenia konkurs plastyczny

    •Pantomima: „Jaki                

    prezent przyniósł

    Mikołaj

    • Kto pierwszy zapakuje prezent” -zabawa ćwicząca refleks

    • Zabawa „ Traf do komina”

    • Zabawy na śniegu

    „Przyjedź do nas Mikołaju"-

    kształcenie prawidłowej reakcji

    na sygnały wzrokowe i słuchowe

    • Nauka tańca „ Trojak”

    • Śpiewanie piosenki

    „ Dziadzio Mikołaj”

    • Nauka pląsów:„Sentana”„Rym, cym, cym

     

     

     

    II/III       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MIŁOŚĆ I TOLERANCJA W ŚWIETLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Słuchanie opowiadań i baśni związanych ze świętami

    • Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych w

    oparciu o doświadczenia z domu rodzinnego.  Tradycje Bożonarodzeniowe - dawniej i dziś

    •Miłość i tolerancja - co oznaczają te słowa? Praca ze słownikiem języka polskiego.

    •Czytanie fragm. z książki  „Rok Polski w życiu, tradycji

    • Redagowanie życzeń świątecznych

    •Rozwiązywanie rebusów o tematyce świątecznej

    • Jak pomagam mamie w świątecznych przygotowaniach

    - pogadanka

    • Smakołyki Bożonarodzeniowe – krzyżówka

    •Choinka w moim domu - projekt dekoracji

    •Kolorowe witraże- wycinanie, naklejanie. •Wykonanie z masy solnej upominków dla najbliższych

    •Wykonywanie kartek i stroików świątecznych

    • Nauka pakowania prezentów: pudełko w kształcie Św. Mikołaja, cukierki "niespodzianki", wykonanie papieru ozdobnego

     

     

    •Gry i zabawy na boisku:

    rzuty śnieżkami ,rzeźby śniegowe, chodzenie po śladach

    • Zabawy ruchowe:

    „Zaprzęgi”,

    „Wyścigi na wesoło”,

    „Kto szybciej”,

    „Wieziemy choinki na saniach

    •Słuchanie i śpiewanie kolęd w wykonaniu zespołu Arka Noego, Mazowsze.

    •Oglądanie filmów o tematyce świątecznej

    •Śpiewanie piosenek  o tematyce świątecznej:

    „Dzwonki sań”, „  Sanna”

    IV

    FERIE ŚWIĄTECZNE

     

     

     

     

     

     

    STYCZEŃ

     

     

     

     

     

    I

     

    JESTEŚMY W NOWYM ROKU

    •Czytanie wiersza Kerna pt: „ Bajka o Starym i Nowym

    roku"- indywidualne układanie zdań za co dziękujemy staremu rokowi

    • Rozwiązywanie plątaninek z hasłem „ Nowy Rok”

    • Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami-przedstawienie przysłowia za pomocą ruchu

    • Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej- wymyślanie rymowanek ortograficznych

     

    Sztuczne ognie-malowanie farbami

    •Wykonywanie

    kotylionów z tekturki i

    kolorowego papieru

    • Grupowe wykonanie kalendarza na nowy rok - praca plastyczna

    •Wykonywanie masek na zabawę karnawałową

     

    •Zabawy ruchowe i

    konkursy sprawnościowe:

    wyścig w workach ,kręgle

    wyścig z piłeczką na

    łyżeczce w ustach,

    wyścig z tacą i szklanką

    wody

    •Zabawy na śniegu -

    chodzenie po śladach rzuty, śnieżkami, toczenie kul, lepienie bałwana

     

    Nauka piosenek pt:„Biały walczyk”,

    „Bibułkowy walczyk",„Poleczka",

    ,, Bal baloników"

    •Zabawy taneczne przy muzyce: taniec na gazecie

    parami, taniec parami z balonikiem,

    miotlarz, taniec na jednej nodze

    •Zabawa ,,Krzesełka"

    II

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    BEZPIECZNE FERIE

     

    •Opowiadanie edukacyjne na temat bezpieczeństwa podczas ferii – próba analizy tekstu, praca w grupach.

    • Odgrywanie scenek, układanie historyjek-niebezpieczne zabawy podczas zabaw

     

    •Kulig z pudełeczek po zapałkach – praca przestrzenna.

    •Rzezby w śniegu – praca w małych grupach.

    •Kolorowanie scenek obrazkowych, przedstawiających niepożądane zachowanie w czasie ferii zimowych.

    •Wykonanie rekwizytów potrzebnych do odegrania scenek.

    •Niewidzialny rysunek – pejzaż świecą.

     

     

    Zabawy interakcyjne – kto zmienił miejsce, oczko itp.

    •Świetlicowe kalambury

    •Zabawy ruchowe na śniegu – wyścigi saneczkowe, rzut śnieżkami do celu itp

    •Słuchanie piosenek o tematyce zimowej- nauka wybranej piosenki przez dzieci.

    •Mini Playback Show – konkurs piosenki dziecięcej.

    •Malujemy dzwięki – wysłuchanie piosenki M. Jeżowskiej „Zimowe obrazki”

    • muzyczna – Rytmiczny głuchy telefon.

    •Relaksacja przy muzyce poważnej.

     

    III

    FERIE ZIMOWE

     

     

     

     

     

     

    IV

    FERIE ZIMOWE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    LUTY

     

     

     

    I

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    WALENTYNKI /

     

    Patron dnia zakochanych. Przedstawienie dzieciom krótkiej historii o św. Walentym

    •Jak w naszej szkole obchodzone są walentynki – luźne wypowiedzi dzieci.

    •Walentynkowa poczta – organizacja poczty walentynkowej  w świetlicy.

    •Konkurs na walentynkowy wiersz

    • Oglądanie filmu „Zakochany kundel” W. Disneya – refleksje dzieci na temat filmu.
    •  Lubię Cię bo…-uzupełnianie zdań

     

     

    •Serce z masy solnej

    •Kartka walentynkowa-wykonanie techniką qulingu.                          

    •Przygotowanie upominku dla kolegi/koleżanki    

    •Kolorowani tematyczne

    •Walentynkowa mozaika obrazkowa

     

    •Nauka gry w warcaby, karty – hasło przewodnie „ Pogodzenie się z przegraną”

    •Trening małej motoryki – gry w pchełki, bierki itp.

     

    •Zabawy przy muzyce – „ Kaczuszki” , „ Le bastriglo „ , „Swing w uliczce”

    •Jaka to melodia – zagadki muzyczne

    •Muzyczna rozmowa – gra edukacyjna

    • Zabawy przy muzyce „ Serduszko puka w rytmie cha-cha” ; „ Chłopak z gitarą”                „ Biedroneczki”                             

     

    II

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    III

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    IV

     

     

    DZIECKO W SIECI – ZAGROŻENIA INTERNETU.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZWIERZĘTA ZIMĄ

    BEZ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ROZWIJAMY NASZE HOBBY I ZAINTERESOWANIA

    BEZ

    •Oglądanie filmów dla dzieci, opowiadających o niebezpieczeństwach związanych z zimą.

    •Jak spędzimy ferie

    • rozmowa. Pogadanka o tym,
    • jak dzieci powinny się
    • zachowywać, gdy zostaną
    • same w domu.

    • Zagadki Smoka Obiboka – zawody kto odgadnie więcej.

     

     

     

     

     

     

     

    Pogadanka na temat pomocy zwierzętom podczas zimy,

    -Ptaki , które pozostają zimą w Polsce – burza muzgów,

    -Rozwiązywanie rebusów o tematyce zwierzęcej,

    - rozpoznawanie sylwetek zwierząt,

    - „Kalambury” wykorzystywanie nazw zwierząt i ptaków

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pogadanka na temat: „Czas wolny-jak go pożytecznie wykorzystać"

    •„ Burza mózgów" -„ Formy spędzania czasu wolnego

    • Słuchanie opowiadania

    „ Moje talenty" w oparciu o przypowieść biblijną o talentach, których nie można zmarnować.

    • Jakie mam uzdolnienia?" –odkrycie swoich „ mocnych" stron-dowartościowanie -rysowanie własnej dłoni lub odrysowanie sylwetki kolegi i wypisanie jego pozytywnych cech

    • Rozmowa o  zasadach

     fair play. Indywidualne układanie rebusów

     

     

     

     

    •Zagrożenia w internecie – plakat

    •Projekt ulubionej strony internetowej – konkurs •Niebezpieczeństwo w sieci – tworzenie historyjki obrazkowej.

    •Internetowy ludzik – praca przestrzenna.

    •Kartonowy komputer – wykonanie makiety.

     

     

     

     

     

     

     

     

    -Kolorowanie obrazków z wizerunkiem ptaków pozostających u nas na zimę,

    -”Karmnik z ptakami”- praca plastyczna-wyklejanka,

    -Pingwin- składanie papieru metodą origami,

     

     

     

     

     

     

     

    •„ Moje hobby"- rysunek kredkami

    • Trudna sztuka orgiami-praca dowolna

    • Przedłużanie linii obrazu-praca plastyczna

    • Memory -wykonanie kart do gry

    • Impresja zimowa-kolaż

     

    •Zabawy ruchowe w

    formie opowieści

    ruchowej:,, Wyprawa na biegun".

    •Zabawa bieżna:

    „Zaprzęgi reniferów"

    „Kto pierwszy", ,„Tunel",

    „Budujemy igloo"

    •Zabawy naśladowcze : „ Lis z jamy” ; „ Polowanie”

    •Zabawy ruchowe – murarz, figury woskowe itp.

     

     

     

     

     

     

    Zabawy orientacyjno – porządkowe „Dogoń lisa”.

    •Gra ręczna do odwróconych ramek.

    Zabawa z echem.

    Ćwiczenia wyciszenia wg

    P. Wilsona

    -•Zabawy rzutne: do celu

    -Zabawy ruchowe „Twister”

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Zabawy z chustą animacyjną 

    •Zabawy z piłką

    • Zabawy„Wielkoludy i krasnoludki" „Mróz i słonko" 'Berek słupek" „Pająk i muchy”

     

    •Zabawy ruchowe przy muzyce

    •Improwizacje muzyczne do podanych wierszy.

    •Świetlicowy koncert życzeń – dedykacje

    •Tworzenie piosenki na temat internetu – praca w grupach lub indywidualna.

    •Elementy rytmiki – wystukiwanie rytmów podanych przez nauczyciela.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nauka piosenki „  Nasza zima zła”

    -Nauka piosenki -”Stary niedźwiedź”

    - Nauka wierszy  „Eskimosek”, „ Dwie minuty dla głodnych ptaków”

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zabawy przy piosenkach

    „ Jesteśmy kroplami  tęczy”, „ Po łące”

    • „ Lista przebojów"- słuchanie nagrań - Aerobik przy muzyce

    • Zabawy rytmiczne :

    - „Orkiestra ulubionych przebojów wybranych solistów lub zespołów

    na podstawie zagadek muzycznych poznanych piosenek.

    • Gimnastyka rekreacyjna

    dyrygent” „Siała baba mak”,„Idzie rak

    nieborak”

     

     

     

     

     

     

    MARZEC

     

     

     

     

     

    I

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ŚWIETO WSZYSTKICH KOBIET

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Pogadanka na temat pracy kobiet w różnych zawodach w oparciu o ilustrację, obserwację otoczenia, artykuły prasowe, tekst literackie np. opowiadanie M. Jaworczakowej; „Tajemnicza mama"

    •Rozmowa na temat„ Dlaczego obchodzimy to święto?”.Sylwetki sławnych kobiet- dopasowanie nazwisk do imion.

    •Kto jest dżentelmenem a kto damą- zasady dobrego zachowania względem kobiet.

    •Moja mama-  to  piękna kobieta. Przygotowanie zdjęć mamy.

    •Co to znaczy być pięknym- piękno duszy.

    „Tyle kobiet dookoła"- próba nauki na pamięć wiersza.

     

    •Urodziny Barbie- pokazy mody, dzień lalki- szkolny konkurs plastyczny.

    •Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta kobiet.

    •„Kwiatek dla małych i dużych kobiet” metodą orgiami.

    • „Szydełkowe kwiaty

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Zabawy ruchowe:

    „ Kwiaty rosną-kwiaty więdną", „Kot i myszki".

    •Zabawy ruchowe:

    „Zrywamy bukiet

    kwiatów dla mamy",

    „Kotki w słońcu",

    „Mróz i słonko".

    •Zabawy na świeżym

    powietrzu:„Piłka parzy",

    „Wielkoludy krasnoludki".

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Nauka piosenki M. Jeżowskiej„ Marzenia się spełniają”.

    •Pląsy przy muzyce

    •Słuchanie i praca przy muzyce relaksacyjnej.

    • Zabawy ze śpiewem „Kozierajka”               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    II

    NA ŚWIECIE JĘZYKÓW BEZ LIKU

    •Jestem Polakiem, więc mówię poprawną polszczyzną – refleksje dzieci.

    •Odkrywamy tajemnice słownika języka polskiego – omawianie trudnych terminów np oxymoron, metafora itd

    •Skecze i żarty słowne.

    •Mistrz czytania – konkurs w grupach

    •Ważne słowa w różnych językach – zwroty grzecznościowe, powitania, dowody sympatii.

    • Zabawa słowem – łamigłówki, rebusy, krzyżówki.

    •Zabawy dramowe- jak porozumiem się z kolega z innego kraju nie znając języka

     

    •Literkowa rozsypanka – tworzenie obrazków z liter wyciętych z gazet itd.

    •Moja ulubiona literka –praca z masą solną.

    •Tworzenie słownych gier planszowych

     

     

    •Zabawa ruchowa „ Talerz z gwiazdami”

    •Zabawy bieżne „berek” ; „ gonitwa” ; „ Murarz”

    •Kółko graniaste, ciuciubabka

    •Zabawa „ Zupa czarownic”

     

     

    •Gra „ Muzyczna rozmowa”

    •Aerobik przy muzyce

    •Językowy galimatias na wesoło – próby śpiewania piosenek w różnych językach świata.

    •Słuchanie płyt z muzyką etniczną z różnych stron świata.

    •Tańce i pląsy przy dźwiękach muzyki etnicznej.

     

     

    III

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    W POSZUKIWANIU WIOSNY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Spacer w okolicach szkoły i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

    •Głośne czytanie opowiadania „ Panna Marzanna”- opisanie wyglądu Marzanny

    • Zapoznanie z wierszem

    J. Brzechwy „ Wiosenne porządki”. Układanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

    • Konkurs rysunkowy „Portret pani Wiosny” - własna inwencja twórcza dzieci.

    • Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, plątaninek o wiośnie

    • Próby pisania wierszy na powitanie wiosny

    •Pierwiosnek-z wykorzystaniem papieru i waty

    •Marzana-praca przestrzenna

    • Pani Wiosna – malowanie nitką przy muzyce.

    • Kwiaty z klamerek

    • Bibułkowa łąka

    • Wiosenne drzewka-wydzieranka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Zabawa rytmiczna, kwiaty rosną , słońce świeci.

    • Wiosenny tor przeszkód- zabawa ruchowa

    • Szarady

    • Zabawy ruchowe na placu zabaw

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Nauka piosenki „ Marzec, marzec”

    •Nauka piosenki pt. „Kle, kle boćku”.

    •Gry ruchowe przy muzyce pt. “Dzielni rycerze”:

    • Słoneczne życzenia"- ćwiczenia

    słuchowe.

    • Ćwiczenia oddechowe

    i relaksacyjne przy muzyce

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    IV

     

    TRADYCJE WIELKANOCNE

     

     

     

     

    Czytanie opowiadań związanych z Wielkim postem : „ Wielka przepaść"„Szczęście , które przyszło za późno" B. Ferrary

    • Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie) na podstawie tekstu

    „ Wielkanoc na wsi”.

    • Pogadanka na lemat:

    „Świąteczne zwyczaje” w różnych regionach Polski- szacunek dla tradycji. Poznanie nazw jaj wielkanocnych

    ( kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki).

    • Czytanie opowiadań:

    „ Dyngus dyngus" i„Wielki post" z książki Glogera:            „ Rok polski w życiu , tradycji i pieśni.

    •Rozmowa na temat: „ Jakie zwyczaje świąteczna są

    kultywowane w naszej rodzinie?".

    •Wspólne pisanie życzeń wielkanocnych

     

     

     

     

    •Pisanki-wyklejanie styropianowych pianek

    • Wielkanocne odlewy gipsowe

    • Wielkanocny koszyk-praca przestrzenna

    •Palma wielkanocna-

    wykonanie palmy na

    Niedzielę palmową z bibułowych kwiatów,

    wstążek i suchych traw.

    • Projekt i wykonanie

    kartki świątecznej.

     

     

     

    •Ćwiczenie „Zamiana miejsc

    •Zabawa ruchowa:

    „ Króliki, kurczaki i baranki

    •Zabawa ruchowa

    bieżna:  „ Dyngus"

    „ Kurczątka i jajeczka"

    (reakcja na sygnał),

    •Zabawa sprawnościowa

    „ Zajączki toczą jajka do  koszyczka".

    •Gry i zabawy na boisku szkolnym:„ Berek”, „ Słupek”,„ Burza”,

    „ Gęsi”.

     

     

     

    •Nauka piosenki i zabawy rytmicznej „Kurczątka".

    • Samodzielne rytmizowanie wierszy. Życzeń

    świątecznych.

    • Słuchanie piosenki „Wiosna ach to ty”!-M. Grechuty

    • Słuchanie nagrań muzyki poważnej

     

     

     

     

     

     

     

    KWIECIEŃ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I

    W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

     

    • Odczytanie fraszki Jana Kochanowskiego "Na zdrowie" i analiza jej treści

    Rozmowa o sposobach dbania o zdrowie/ praca lekarzy i  pielęgniarek/. Elementy pierwszej pomocy.

    •Pogadanka pielęgniarki szkolnej „ Higiena i zdrowie”., ,Czysta Kasia” – historyjka obrazkowa, rozmowa o osiąganiu zdrowia.

    • Rozsypanki wyrazowe:

    Hasło:

    1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

    2. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.

    3. Zarazki czają się stale, choć nie widać ich wcale.

    4. Brudnych rączek nie ukryjesz, chyba że się stale myjesz.

    • Teatr ,,Duchy” według W. Chotomskiej w wykonaniu nauczycielek, puenta – w zdrowym ciele zdrowy duch

    • Przeziębienie Krzysia” – opowiadanie nauczycielki

     

     

     

     

    • Rysowanie pastelami najpiękniejszej sceny z

                                     

     

     

    • Wykonanie plakatu na temat zdrowego odżywiania.

    • Opracowanie "recepty" na zdrowie.

    • Malowanie farbami plakatowymi na temat „Bakteria”.

    • Plakat „ Czy ty też myjesz żeby?”.

    • Obrazkowy jadłospis- wydzieranka, naklejanka.

     •„Sport, ruch, świeże powietrze to zdrowie-technika dowolna

    • Piramida zdrowia-przygotowanie wszystkich elementów

     

     

    • Pantomima:

    kąpiel pod prysznicem,

    mycie zębów,

    mycie owoców,

    uprawianie sportu.

    • Ćwiczenia poranne: Wielkoludy i krasnoludy.

    • Elementy dramy ,,Co robimy w łazience” – bez słów.

    • Zabawa inscenizowana do piosenki ,,Szkolni lekarze”

     z kasety magnetofonu• Zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym

     

    Improwizacja ruchowa do piosenki "Z jak zdrowie".

    • Nauka piosenki „ Mydło”.

    •Przypomnienie piosenek: Szczotka, pasta i Mydło lubi kąpiele

    • Słuchanie piosenki

    „ Witaminki” i „ Śnieżnobiały uśmiech

    •Ćwiczenia według gimnastyki twórczej

    R. Labana przy muzyce

     

    II

     

    NA RATUNEK ZIEMI

     

     

     

     

     

     

    •Dzień Ziemi-swobodne wypowiedzi dzieci n/t szacunku do naszej planety

    • Wdrożenie dzieci do szanowania Ziemi-naszej planety. Segregacja śmieci i odpadów. Pogadanka

    • Oglądanie ilustracji w albumach przyrodniczych.

    •Rozmowa z uczniami n/t zagrożeń i sposobów ratowania przyrody.

    •Rola przyrody w naszym życiu-swobodne wypowiedzi dzieci.

    • Wspólne tworzenie rebusów i krzyżówek z hasłem na ratunek ziemi

    • Psychozabawa - Sprawdź, czy postępujesz ekologicznie

    •Światowy dzień ochrony środowiska – co robić, aby jak najdłużej cieszyć się czystymi jeziorami i świeżym powietrzem podczas wakacji – burza mózgów

     

     

    •Ziemia-moja planeta. Projektowanie i wykonanie plakatu

    •  Wyklejanie na kartce planety Ziemi plasteliną-zaznaczenie mórz i oceanów

    • Dlaczego ludzie śmiecą? – praca plastyczna, technika dowolna.

    •Praca plastyczna pt.: „Czystość to zdrowie

     

     

     

    • Zabawy ruchowe, gry sprawnościowe na boisku szkolnym

    • Zabawa „ Grasz

     w zielone”

    • Zabawy ruchowe „ wiewiórka do dziupli”, „ Piłka parzy”

       

     

     

     

     

                          • Słuchanie piosenki Kołysz nas Ziemio. Improwizacja ruchowa

    • Śpiewanie piosenki „Ziemia to wyspa zielona

    • Zabawy ruchowe przy muzyce.   

     

    III

     

    MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL

     

    •Pies najlepszym przyjacielem człowieka – burza mózgów

    • Rozmowa o konieczności pomagania podopiecznym schronisk dla zwierząt w czasie zimy – swobodne wypowiedzi dzieci.
    •  Zorganizowanie świetlicowej akcji zbierania darów na potrzeby schroniska dla zwierząt w Szczecinie.
    •  Poznajemy rasy psów i kotów – prezentacja charakterystyk ulubionych ras czworonogów dzieci.
    •  Wspólne tworzenie scenariusza świetlicowego spektaklu  na temat zachęcający do dbania o czworonożnych przyjaciół.

    Świetlicowy teatr – realizacja scenariusza spektaklu na forum świetlicy.

    • Zwierzaki z odcisków palców.
    • Zwierzęta z pudełek
    • Rysujemy zwierzęta przy pomocy prostych kształtów – kół, trójkątów, prostokątów.
    • Sylwetka psa i kota – witraż
    • Mój czworonożny przyjaciel – praca przestrzenna z wykorzystaniem zapałek.

     

     

       

    • Zabawa naśladowcza – ruchy zwierząt
    • Wyścig stonóg
    • Zabawy z  chustą Klanza
    • Zabawa porządkowa – Pieski do budy itd.
    • Pies i koty , Kot i myszki– wariacje na temat zabawy w berka.

     

     

     

    • Zabawy dźwiękonaśladowcze – odgłosy zwierząt
    • Nauka piosenki „ Kundel bury”
    • Tworzymy piosenkę na temat czworonogów – praca w małych grupach.

    •Ćwiczenia według gimnastyki twórczej

    R. Labana przy muzyce.

     

    IV

     

    MAJOWE ŚWIĘTA

    •Święto Uchwalenia Konstytucji  3 Maja – zwrócenie uwagi dzieci na ważność tego święta.

    •„Kto Ty jesteś? Polak mały!” – przeczytanie wiersza przez nauczyciela. Próba analizy tekstu – burza mózgów.

    •Czym są dla Mnie symbole narodowe? – wspólne tworzenie mapy mentalnej

    Białe Orły, Muzycy, Turyści i Historycy – praca w grupach z kartami pracy.

    •Utrwalamy wiedzę o Naszej Ojczyznie – krzyżówki, rebusy, zagadki słowne, zabawa w „dokończ zdanie”

     

     

    Mój ulubiony sławny Polak – praca plastyczna

    •Wykonanie płaskorzeźby godła – zabawa plasteliną

    •Biało- czerwone kwiaty – wykonanie kotylionów z niekonwencjonalnych materiałów np.: reklamówek, kapsli itd.

     

    Gry i zabawy na świeżym powietrzu

    •Gry i zabawy sprawnościowe – wyścigi, sztafeta

    • Świetlicowy turniej gry w piłkę nożną – wspólny doping na trybunach

    • Zabawy ruchowe„ Do wody, na brzeg” ; „ Wiewiórki do dziupli” ; „ balonik „ – zabawy porządkowe

    •Spacer ulicami Pogodna – dostreganie piękna majowej przyrody

     

    Mazurek trzeciego maja – Witaj majowa jutrzenko – R. Suchodolski – zapoznanie z utworem

    •Zabawy przy piosenkach :

     „ Jesteśmy kroplami  tęczy”, „ Po łące”.

    MAJ

    I

    ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

     

     

     

     

     

    II

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •Światowy Dzień Strażaka – rozmowa na temat specyfiki pracy strażaka i innych zawodów.

    •Jakie znamy nazwy zawodów

     – burza mózgów

    •Świetlicowe kalambury na temat nazw zawodów

    Kołodziej , Ceklarz  i Zdun – pogadanka na temat nazw starych zawodów i ich znaczenie.

    •Gdy dorosnę, zostanę…- swobodne wypowiedzi dzieci.                                              

     

     

    •Mój ulubiony zawód – malowanie farbami

    •Obrazek z kleksa – praca plastyczna

    •Wóz strażacki – praca przestrzenna

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    •you can dance– konkurs tańca

    •Świetlicowy turniej gry w klasy

    • Spłoszone ptaki” – zabawy bieżne

    •Gry i zabaw ruchowe na świeżym powietrzu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Prezentacja piosenki o zawodach na forum grupy

    •Pląsy przy muzyce

    •Elementy jogi przy muzyce relaksacyjnej

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    III

    ŻYCZENIA DLA MAMY

     

     

    •Czytanie dzieciom opowiadania o początkach Święta Dnia Matki

    Mama – wyjątkowe słowo na świecie, wypowiedzi dzieci.

    •Czytanie wierszy poświęconych Dniu Matki . Zapoznanie z wierszami „ Obrazek dla mamy” i „ Dla Ciebie mamo”. Wypowiedzi na temat „ Dlaczego kocham swoją mamę ?”.

    •Przysłowia i mądrości o matce. „Chcemy do mamy” – słuchanie opowiadania,

    •Rozmowa przy gazetce okolicznościowej na temat:

    „Moju mama"  rola matki w rodzinie

    •Życzenia dla mamy- indywidualne układanie tekstu wspólne wybieranie najładniejszych życzeń.

     

    •Dla mamy – tworzenie układu kompozycyjnego wg indywidualnych pomysłów, stemplowanie

    • Moja mama – malowanie plakatówkami portretu swojej mamy.

    • Zaprojektowanie i wykonanie„Kolorowego

    bukietu dla mamy” z okazji jej święta.

    •DZIEŃ MATKI – wykonanie laurki z okazji święta mam, pisanie życzeń.

    • Upominek dla mamy-praca przestrzenna

    •Zagadka ruchowa – inscenizacja zawodu

    wykonywanego przez mamę lub tatę.

    •Zabawy z elementem biegu

    „ Dogoń piłkę”.

    •Zabawy na boisku

    szkolnym

    - gra w ringo

    ( małe zespoły

     

     

     

    •Zabawa przy muzyce „Za co

    kocham moją

    mamę”.

    •Zapoznanie z linią rytmiczno – melodyczną piosenki pt. „Jesteś przy mnie”

    „Dzień rodzinki”.

    •Zabawy z muzyką -rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich- integracja grupy podczas zabawy

     

     

     

     

    IV

    KSIĄŻKA NASZ PRZYJACIEL

     

     

    •Od karteczki do książeczki - rozmowa z dziećmi na temat „Jak powstaje książka?

    Książka dawniej i dziś – burza mózgów.

    •Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu – rozsypanki wyrazowe.

    • Opowiadanie na temat: Moja ulubiona bajka" lub układanie własnych bajek-technika swobodnych tekstów.

    •Zgadywanka –naklejanka - dobieranie tytułów

    książek do obrazków

     

    • Obrazek z kleksa

    • Ulubiony bohater literacki- wydzieranka

    • Zakładka do książki- technika dowolna

    • Projekt plakatu reklamującego ulubioną książkę

    • Wykonanie komiksu

     

     

     

    •Gry i zabawy na świeżym powietrzu

    •Gry i zabawy sprawnościowe – wyścigi, sztafeta

    • Świetlicowy turniej gry w piłkę nożną – wspólny doping na trybunach

    •„ Do wody, na brzeg” ; „ Wiewiórki do dziupli” ; „ balonik „ – zabawy porządkowe

     

     

    •Jakie znamy piosenki ? Prezentacje na forum grupy

    •Pląsy przy muzyce

    • Muzyka relaksacyjna

     

     

     

     

     

     

     

    CZERWIEC

     

     

     

     

     

    I

     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

    • Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Czytanie wiersza pt.: „Prawa ucznia” Marcina Brykczyńskiego.

    • Wszystkie dzieci nasze są- rozmowa z dziećmi na temat dzieci różnych narodowości.

    Cechy charakterystyczne ubioru danego kraju.

    • Pisanie listów do dzieci z innych krajów. Rozwiązywanie rebusów,zabawy logiczne.  zabawy logiczne.

    •Mój wymarzony Dzień Dziecka- technika dowolna

    •Wszystkie dzieci świata-plakat (kolaż)

    • Kukiełki-wykonanie z materiału, waty, wełny

    • Projektowanie własnego orderu – technika dowolna

     

     

     

    • Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym np. Piłka goni piłkę”, „Kolanko”.

    •Zabawy dzieci z innych krajów.

    • Zabawy zwinnościowe na  placu zabaw

     

     

     

     

    • Zapoznanie z piosenka m. Jeżowskiej „ Wszystkie dzieci nasze są”

    • Śpiewanie piosenki pt. „Dzień Dziecka”, „Słoneczko”.

    • Nauka piosenki pi „Braciszkowie z

    całego świata"- opracowanie akompaniamentu do piosenki

     

     

     

     

    II

    WĘDRUJEMY W ŚWIAT Z

    ATLASEM.

    •Palcem po mapie –

    wędrówka po Polsce – miejsca które warto zobaczyć. Zabawa z mapą

    i globusem –ustalamy trasę

    wycieczki.

    •Wypowiedzi dzieci n/t zakątków naszego kraju –gdzie byłam i co widziałam

    •Oglądanie albumów .„Polskie krajobrazy”

    •Uzupełnianie nazw polskich 

    polskich miast i rzek.

    •Zgadywanka-czy znasz herby naszych miast?

    •Zagadki geograficzne:

    Jakie to miasto?

    • Poznanie legend :

    „ Śpiący rycerze", „Powstanie gór”.

    •. Krainy dalekie i nieznane – rozmowy z dziećmi na temat inspirujących kultur świata

     

    • ,,Makieta morza"- Wykonanie statków z papieru kolorowego - technika origami.

    Kolorowa dżungla-technika tekstylna

    • Malowanie najpiękniejszego

    miejsca naszego kraju

    • Krajobraz tatrzański -

    technika collage.

    •Malowanie na szkle

    kwiatów i innych

    motywów regionalnych.

    •„Malowanki piaskiem” posypywanie  piaskiem kartki z rysunkiem klejowym.

    • ,,Wakacyjne plany”- wizualizacja pragnień w formie rysunku kredką lub  malowanie farbamimalowania farbami.

     

    • Zabawy ruchowe na boisku

    Szkolnym

    • Wyścigi rzędów: zajęcia sportowe na boisku

    • Zabawy ruchowo-

    naśladowcze

    ,,Wędrówka po górach".

    • Zabawy orientacyjno-porządkowe                   Pająk i muchy" „Berek- słupek" „Zmień miejsce".

     

    • Nieskomplikowane układy taneczne:

    gacoka,  cieszynioka,

    łysego, krakowianki

    • Realizowanie ruchem rytmicznych piosenek poznanych na zajęciach świetlicowych.

    • Nauka piosenki „Lato, lato, lato czeka”.

    • Zabawy kołowe ze śpiewem „Nie chce Cię" „Karuzela" „Dwa kółeczka" „Lata ptaszek".

     

     

    III /IV

     

    BEZPIECZNE WAKACJE

     

     się śmieje”. Przypomnienie dzieciom o bezpiecznym szkolną – wskazówki na wakacje.

    •Sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Rozmowa na temat bezpiecznych zachowaniu się podczas pobytu nad rzeką, jeziorem, morzem, w górach.

    • Spotkanie z pielęgniarką zabaw – zagrożeniaRozwiązywa•Zapoznanie z wierszem „Wakacje”, „Lato”„Słońcenie rebusów i krzyżówek.

    •„ Giełda wakacyjnych pomysłów’’ – drama. Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.

    • Świetlicowe wspomnienia. Oglądanie filmu wideo: „Uważaj niebezpieczeństwo”. Omówienie zachowań niepożądanych. Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa

    • WAŻNE  TELE-

    FONY-rozmowa

    z dziećmi o sytuacjach i konieczności korzystania z ważnych telefonów

    •Zabawa fabularyzowana

    „ Pojedziemy gdzieś daleko”.

    • Wakacyjne podróże-kolaż

    •,,Malowane kamienie"- nadawanie im abstrakcyjnych cech

    •„ Pierwszy dzień lata”- technika dowolna.

    • Żegnaj szkoło na

    wesoło – technika

    dowolna.

    • „ Podwójne kompozycje” – rysowanie dwiema kredami jednocześnie na asfalcie.

    • Papierowe zabawki – wycinanki z papieru

    •Czarodziejskie obrazki – wydrapywani

    •Moje wakacyjne marzenie – swobodne wypowiedzi dzieci , kształtowanie umiejętności kształtowania własnego zdania.

    •Konkurs sztuki chodnikowej – malowanie kredą

     Upominek dla taty – ozdabianie plastikowych butelek za pomocą bibuły, wstążek, kolorowego papieru itd.

     

    • Gry i zabawy na świeżym powietrzu

    • Turniej gier zręcznościowych

    • Zabawy orientacyjno-porządkowe                   Pająk i muchy" „Berek- słupek" „Zmień miejsce".

    • Wyścigi rzędów: zajęcia sportowe na boisku.

    • „ Mam czarodziejską moc” – drama (użycie werbalnych i pozawerbalnych środków

    •Zapoznanie z piosenką „Niech żyją wakacje

    • Śpiewanie znanych piosenek o lecie np. „Lato, Lato

    • Słuchanie piosenki„ Wędrówka”.

    • Zabawy rytmiczne przygotowujące do tańców „ Po łące biega lato”

    •Muzyka która lubię- prezentacja ulubionych nagrań magnetofonowych lub na płytach CD.

    •Dyskoteka świetlicowa

    •Hymn wakacji – wspólne tworzenie wakacyjnej piosenki

     

     

                       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                            

   • Wróć do listy artykułów