• Harmonogram konsultacji

  w dniach 1 - 5 czerwca 2020r.

 • Adres poczty elektronicznej szkoły

  Od 27 maja 2020r. jedynym obowiązującym adresem mailowym szkoły jest sp20@miasto.szczecin.pl.

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA EDUKACYJNE w klasach IV - VIII

  Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku z późniejszymi zamianami

  Informuję, że od dnia 1 czerwca do dnia 5 czerwca 2020r.  roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów z klas IV -VIII.   Konsultacje dla uczniów klasach VIII  odbywać się będą na dotychczasowych warunkach.

  Zasady udziału uczniów w konsultacjach na terenie szkoły:

  Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

  W konsultacjach na terenie szkoły mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie.

  Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad   związanych z występowaniem COWID 19.

  Konsultacje będą odbywać się w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli.

  Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych wcześniej salach.

  Uczeń, dzień wcześniej zgłasza drogą elektroniczną nauczycielowi zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji.

  W przypadku konsultacji, które odbędą się w poniedziałek, 01.06.2020r. zagadnienie do wyjaśnienia podczas konsultacji należy przesłać w piątek, 29.05.2020r.

  W przypadku braku uczniów zainteresowanych konsultacjami na terenie szkoły, nauczycieli obowiązuje prowadzenie konsultacji w dotychczasowej formule.

                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                      Zbigniew Mytkowski

   

 • ❤❤❤ Apel Rady Rodziców ❤❤❤

   do Rodziców uczniów SP 20 w Szczecinie

  W dokumencie błędnie podano nr konta RR. Prawidłowy numer to 98 1240  6654 1111 0010 3781 3050.

 • Biblioteka - procedura działalności podczas epidemii

 • Procedura organizacji konsultacji przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: języki polski, matematyka i język obcy dla uczniów klas VIII

 • Procedura funkcjonowania zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III

  podczas epidemii

 • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  DOTYCZĄCY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI UCZNIÓW KLAS VIII

  Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dnia 15 marca 2020 roku.

              Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII.  Konsultacje będą prowadzić nauczyciele uczący w klasach VIII przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty: języki polski, matematyka i język obcy (egzaminacyjny).

            Konsultacje mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, uzupełnienie i rozszerzenie zdobytej wiedzy, utrwalenie  umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz poinformowanie uczniów o organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w warunkach występowania zagrożenia COVIT19. Zajęcia obywać się będą w ciągu jednego dnia tygodnia (sala sportowa), w wymiarze  2 godzin lekcyjnych z każdego przedmiotu. W godzinach, kiedy odbywać się będą konsultacje, nie będą prowadzone zajęcia zdalne W związku z koniecznością przygotowania harmonogramu zajęć proszę o informację zwrotną, czy Państwa córka / syn będzie brała / brał udział w konsultacjach, z uwzględnieniem wytycznych GIS,MZ,MEN.

              W celu sprawnej organizacji zajęć proszę o deklarację udziału w zajęciach lub rezygnację
  z udziału. Termin i miejsce odesłania Deklaracji rodziców  (w formie scanu lub faxu) do 22 maja 2020 roku, godz. 9.00; adres e-mailowy Szkoły: sp20@miast.szczecin.pl

  Brak deklaracji uniemożliwi udział dziecka w konsultacjach.

                                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                                      Zbigniew Mytkowski

 • Wypłata stypendium w maju 2020 r.

  tylko i wyłącznie

   w dniu 15.05.2020 r., (piątek)  

  w godz. 12.00 – 15.30

  w portierni szkoły

  Przy odbiorze stypendium obowiązuje:

  1. założona maseczka,
  2. dezynfekcja rąk na miejscu (przy portierni).
 • Zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego w czasie epidemii

  Poniżej została zamieszczona

  Procedura funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 20 im. ks. J. Twardowskiego w Szczecinie pod względem bezpieczeństwa w okresie ograniczeń związanych z występowaniem stanu epidemii 

  oraz 

  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki.  

  Wniosek należy przesłać do 12.05.2020r. do godziny 11:00 na adres mailowy sp20@miasto.szczecin.pl lub umieścić w pojemniku znajdującym się w dyżurce szkoły.


 • Plan zajęć klas 4 - 8 w Microsoft TEAMS

 • Komunikat ZFŚS dla emerytów i rencistów

  Szanowni Państwo,

  emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła  była ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący.

  Uprzejmie informuję, że w okresie 01.06.2020r. – 15.06.2020r. można składać wnioski o świadczenie socjalne z ZFŚS wraz z wnioskiem, proszę dostarczyć aktualną decyzją ZUS o wysokości otrzymywanej emerytury, renty z uwzględnieniem ostatniej waloryzacji.

  Z uwagi na stan epidemiczny wnioski wraz z decyzją ZUS można przesyłać:

  1. Pocztą tradycyjną na adres szkoły :
   Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Jana Twardowskiego
   70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2
  2. Pocztą elektroniczną
   Zeskanowany wniosek wraz z decyzją ZUS
   Adres email:
   sp20@miasto.szczecin.pl
  3. Dostarczyć osobiście i złożyć w zaklejonej kopercie w dyżurce szkoły.

  Z poważaniem,
  Zbigniew Mytkowski
  Dyrektor szkoły

 • Dzień Ziemi

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Ziemi.

  22 kwietnia na całym świecie obchodziliśmy Dzień Ziemi. Była idealna okazja do porozmawiania z uczniami o ekologii. Zamiast po raz kolejny mówić o tym, czego nam robić nie wolno (wyrzucać śmieci do lasu, marnować wody, używać plastikowych naczyń itd.) albo o tym, co mamy robić (segregować śmieci, brać prysznic zamiast kąpieli, używać filtrów do wody itd.) tym razem "porozmawialiśmy" o rozwiązaniach w miastach opartych na przyrodzie. Są to takie rozwiązania jak: zielone dachy, zielone ściany na budynkach, zieleń w domu, tworzenie ogródków komunalnych.

  Niektórzy uczniowie z okazji Dnia Ziemi przedstawili swoje pomysły w sposób graficzny. Oto ich prace.

  Żanetta Petryniak

 • Aneks do procedury kształcenia na odległość

  Szanowni Państwo,

        W związku z wydłużeniem okresu kształcenia na odległość, do dnia 24.05.2020r oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, od dnia 04.05.2020r. według załączonego harmonogramu lekcje z przedmiotów j.polski, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, historia, chemia, fizyka, przyroda, geografia, biologia w klasach IV-VIII (dotyczy również nauczania indywidualnego i indywidualnej ścieżki kształcenia) odbywać się będą z wykorzystaniem usługi internetowej opartej na chmurze zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej – Microsoft Teams. Nauczycieli wymienionych przedmiotów i wychowawców klas zobowiązuje, by w dniach 29-30.04.2020r. dopracowali współpracę z dziećmi w aplikacji Microsoft Teams.  Nadmieniam, że od 04.05.2020r. kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie odbywać się będzie w oparciu o aplikację Microsoft One Note i aplikację Microsoft MS Teams. Wymienione aplikację  wzbogacają metody i formy kształcenia na odległość.

           Mając na uwadze zalecenia medyczne dotyczące czasu pracy przy komputerze, zajęcia będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w przypadku języka polskiego i matematyki, pozostałe przedmioty w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Czas trwania  lekcji on-line, to 30 minut. Zajęcia rozpoczynać się będą według planu dzwonków obowiązujących w szkole. Godziny wychowawcze w wymiarze przynajmniej 1 godziny tygodniowo należy realizować wykorzystując aplikację Microsoft MS Teams.
  Przypominam, że nagrywanie i wykonywanie zdjęć podczas lekcji online, udostępnianie linków osobom trzecim, zamieszczanie swoich materiałów bez zgody nauczyciela jest zabronione.

                                                                                      Dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

 • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia w szkole zawieszone są do 24 maja 2020 r. 

  Nowe terminy Egzaminu Ósmoklasisty:

  • język polski  - 16 czerwca 2020r.
  • matematyka - 17 czerwca 2020r.
  • język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020r.

  W związku z wydłużeniem okresu kształcenia na odległość, od dnia 29.04.2020r. większość lekcji odbywać się będzie w systemie online z wykorzystaniem usługi inetrnetowej Microsoft Teams. Szczegółowe informacje będą przekazane w dniu 28.04.2020r.

                                                              Dyrektor Szkoły Zbigniew Mytkowski

 • 21.04.2020

  Moduł Rekrutacja został zmodyfikowany - LIsta dzieci zakwalifikowanych i Potwierdzenie woli

 • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, drodzy Uczniowie!

  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia w szkole zawieszone są do 26 kwietnia 2020 r. 


  Od jutra tj. 15.04.2020r. (środa), wracamy do kontynuowania zdalnego nauczania. W celu ułatwienia komunikacji między członkami naszej szkolnej społeczności, w najbliższych dniach uruchomimy aplikację MS Teams. Jest ona częścią pakietu Office 365

                                  Jej najważniejsze cechy to:

  • ma wszystkie możliwości znanej aplikacji Skype
  • umożliwia organizację spotkań on-line, gdzie uczestnicy widzą się i słyszą
  • umożliwia tworzenie zespołów, w ramach których członkowie współdzielą pliki i mogą sobie wysyłać wiadomości
  • wspiera organizację zajęć dydaktycznych (wirtualna tablica, współdzielone notatki itp)

  Egzamin 8 klasy nie odbędzie się w planowanym terminie. CKE planuje przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w drugiej połowie czerwca. Dokładny termin egzaminu podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

  Życzę wszystkim wytrwałości, wyrozumiałości i wzajemnej życzliwości.

                                                                           Szkoła bez Was, to tylko mury …

                                                                       Dyrektor szkoły Zbigniew Mytkowski

 • Wypłata stypendium szkolnego

      Stypendia szkolne za kwiecień będą wypłacane 17.04.2020r. w godz. 12:00-15:30

  Stypendia wypłać będzie pracownik szkoły w dyżurce szkoły. Rodzic zobowiązany jest powiadomić pedagoga szkolnego o godzinie przyjścia, po odbiór stypendium.

  Dyrektor Szkoły

 • Procedura kształcenia na odległość

       W związku z obowiązkiem opracowania i wdrożenia procedury kształcenia na odległość, proszę o zapoznanie się z treścią procedury w załączniku. Jeżeli macie Państwo zapytania, proszę dzwonić lub wysłać zapytanie drogą elektroniczną.

  Z wyrazami szacunku

  Zbigniew Mytkowski

  Dyrektor Szkoły

 • Nauczanie zdalne - przycisk na górze lewego panelu

  lub link poniżej

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć