Rekrutacja

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbedzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się

w następujący sposób:

 

 

 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

 

 1. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,

 

 1. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 

 

 

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

 1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

 

 1. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,
 2. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, od dnia 09 marca 2020r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do oddziału przedszkolnego w  naszej szkole na rok szkolny 2020/2021.

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW

 

OŚWIADCZENIE Nr 1 - oświadczenie o zatrudnieniu-uczeniu się w trybie dziennym

OŚWIADCZENIE Nr 2 - kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

OŚWIADCZENIE Nr 3 - zatrudnienie-uczenie się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola-szkoły podstawowej

OŚWIADCZENIE Nr 4 - zamieszkiwanie i płacenie podatku w Szczecinie

OŚWIADCZENIE NR 5 - odbycie obowiązkowych szczepień

OŚWIADCZENIE NR 6 - zamieszkiwanie w Gminie Szczecin

OŚWIADCZENIE NR 7 - wielodzietność rodziny kandydata

OŚWIADCZENIE NR 8 - samotne wychowywanie dziecka

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. (dalej: RODO)

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć